•  Start på 200 moh
  • 300 moh etter 1,7 Km og nedover etter Stikkvann.
  • Godt merket
  • En tur hvor henting med bil etter tur kan være fint
  • Kan ikke sykles, men noen prøver (med mye trilling og bæring)
  • Hesthagammen og Stikvann er to hovedpunkter langs ruten
Stikkvann er et knutepunkt. Foto: Bjørn Heidenstrøm

Stikkvann er et knutepunkt. Foto: Bjørn Heidenstrøm

www.hurumhistorielag.org  skriver:

Sandstien heter en del av den gamle oldtidsveien som går tvers over Hurum. Navnet kommer fra den gamle storgården Sand, som også har gitt navn til stedet Storsand. Omtrent midtveis mellom Storsand og Semsporten ligger Setton, som opprinnelig betyr sitteplass. Helt frem til slutten av 1800-tallet måtte alle som skulle begraves, fraktes til Hurum kirke, og i følge tradisjonen skulle ikke kistene berøre bakken før de kom i vigslet jord. På Setton finnes det fortsatt en stein som kistene ble plassert på, når de satte seg ned for å hvile. Sandstien førte til Kirkebygden der Hurum kirke (1150) var et viktig sentrum i folks liv i gammel tid. Sandstien gjorde veien fra Østfold til Buskerud og Vestfold kortere, og er blitt brukt av veifarende i mange hundre år. Sandstien var raskeste forbindelse mellom Klokkarstua og Storsand, og konfirmantene brukte den når de gikk for presten i Hurum frem til 1924.

Zoom og klikk deg inn på turen og kartet under:

Har du bilder eller informasjon fra området? Vi blir hoppende glade hvis du deler det på denne linken.

 

Med vennlig turhilsen

Hurum kommune

Bjørn Heidenstrøm

Prosjektleder