Holtnesdalen v Bjørn Heidenstrøm Hurum Buskerud Norway-004

  • Runden er på:  4,6 Km og turen ligger noe syd for Holmsbu sentrum
  • Høyeste punkt på turen er: 122 moh  (inne på stien i Holtnesdalen)
  • Laveste punkt er 32 moh ved Spa gotellet
  • Fin start er ved krysset: Rødtangveien/Holtnesveien (se: kartet )
  • Parkering kan gjøres langs Rødtangveien ( eller på Spa Hotellet hvis du skal avslutte med en god middag)

Zoom og klikk deg inn på kartet under:


Norges vakreste regnskog?:

Det er noen som noen kaller dette området for  «Norges vakreste regnskog». Over halve rundturen er på vei og «indrefileten» er inne på selve stien i Holtnesdalen.

Dalen:

Holtnesdalen er en dal mellom Holmsbu og Rødtangen sørvest i Hurum kommune, med en bekk som renner ut i Drammensfjorden. Hele dalen på ca. 250 dekar som ble vernet som naturreservat i 1974 og Holtnesdalen har en unik løvskog. Det er urskog med både løvskog og blandingsskog, og forekomst av slike markblomster som firblad, maiblom og skogsivaks. Helt i nordvest er det også spredning av den dominante arten «kjempespringfrø»

Bekken i dalen er todelt og skaper dype, mørke dalsøkk – med bregner og løvskog i dalbunnene, og mer barskog på høyden mellom dem.

Gamle funn.

Sørvest for naturreservatet ligger gården Holtnes 100 moh. med gravplasser og oldtidsfunn. Her er det gjort funn som kan være fra Fosnakulturen for 10 000 – 8 000 år siden (kilde: WP)

En fin bonus på “gamle funn”  er avstikkeren på ca 70 meter til «Dyssa og gravrøysene» (se kart) som er skiltet langs Rødtangveien.

Mer informsjon:

Mer god informasjon via www.holmsbuopplevelser.no. Spa Hotellet treffer du på www.holmsbuspa.no. Gode steder for vandrere som trenger næringsinntak er også: «Privaten», «Cafe Juno», og “Brødrene Jensen”.

Har du flere forslag til kartet og teksten? Har du bilder fra området?  Bruk denne linken.

 

Med vennlig turhilsen

Hurum Kommune

Bjørn Heidenstrøm

Prosjektleder