Ved Stikkvann. Foto: Bjørn Heidenstrøm

  • Semsporten til Stikkvann er på 3 Km
  • Sætre/Ungdomskolen til Stikkvann er på 5 Km.
  • Stikvann er på 260 moh
  • Semsporten er på 151 moh
  • Ungdomskolen er på 60 moh

De to mest populære inngangene til tur mot stikkvann er «Semsporten» fra vest og «Sætre» med Stikkvansveien (bomvei) fra nord.

Du kan ta det som en rundtur med sykkel, men det blir mye rulling og bæring mellom Stikkvann og Semsporten.

Zoom og klikk deg inn på kartet under:


Med vennlig turhilsen

Hurum kommune

Bjørn Heidenstrøm

Prosjektleder